Poster for the movie “Det våras för slummen”

Poster for the movie "Det våras för slummen"

© 1991 Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) − All right reserved.