The Conjuring

Ed och Lorraine Warren är berömda utredare av paranormala fenomen. De blir ombedda att hjälpa en familj som blir terroriserade av en okänd kraft i deras hus på landsbygden.

Being Flynn

En ung man arbetar på flera härbärgen för hemlösa i Boston, där hans vägar ofta korsar hans briljante men plågade far.