Alien: Covenant

Alien: Covenant

Overview

När besättningen på rymdskeppet Covenant är på väg till en avlägsen planet i den bortre delen av galaxen, upptäcker de att vad de tidigare trott varit ett outforskat paradis i själva verket är en mörk och farlig värld. De tvingas fly från ett hot mer skrämmande än de någonsin kunnat föreställa sig.

Metadata
Director Ridley Scott
Author
Writer
Budget $97,000,000
IMDb Id tt2316204
Details
Movie Media Blu-ray
Movie Status Available
Movie Rating Good
Images
No images were imported for this movie.