The Amazing Spider-Man 2

The Amazing Spider-Man 2

20142 h 22 min
Overview

Spindelmannens största strid har alltid pågått inom honom själv: kampen mellan den vardaglige Peter Parker och det tunga ansvar som vilar på Spindelmannens axlar. Men nu ställs Peter Parker inför en mycket större konflikt: Electro, en fiende med betydligt större krafter än han själv.Och när hans gamle vän Harry Osborn återvänder inser Peter att alla hans fiender har en sak gemensamt: OsCorp.Kan Spindelmannen skydda New York-borna från den ondska som hotar staden?

Metadata
Director Marc Webb
Author
Writer
Budget $200,000,000
IMDb Id tt1872181
Details
Movie Media Blu-ray
Movie Status Available
Movie Rating Average
Images
No images were imported for this movie.