Arrival

Arrival

2016Duration unknown
Overview

Ett antal mystiska rymdskepp landar samtidigt på olika platser över hela världen. I USA sätts en elitstyrka samman under ledning av expert inom lingvistik, Dr Louise Banks, för att undersöka om rymdskeppets besättning har fientliga avsikter eller inte. Hon och hennes team arbetar dock under extrem tidspress då utomjordingarnas besök orsakat globala krissituationer. Banks måste ensam fatta ett beslut som kan hota hennes liv - och förmodligen hela mänskligheten.

Metadata
Director Denis Villeneuve
Author
Writer
Budget $47,000,000
IMDb Id tt2543164
Details
Movie Media Blu-ray
Movie Status Available
Movie Rating Very good
Images
No images were imported for this movie.