Fröken Fleggmans mustasch

Fröken Fleggmans mustasch

19842 h 05 min
Overview

Fröken Fleggmans mustasch är inte en revy så mycket som ett spexartat musikaliskt lustspel som skildrar 60 års svensk socialhistoria, till musik av Gunnar Svensson, regisserad av de fyra skådespelarna i originaluppsättningen under namnet Tage-Lena EkFredson. Vid premiären 14 januari 1982 på Göta Lejon delade några av AB Svenska Ords främsta komiska krafter Hasse Alfredson, Tage Danielsson, Lena Nyman och Gösta Ekman på styckets många olika roller, som bland annat speglar de fyra temperamenten: den trötta Frida Fleggman, den arge Kurt S Wresig, den glade greve Niklas von Sanguin och den melankoliske Alvar Dysterkvist. I snabb takt inträder nya figurer, bland annat Kolerik Wresig (Gösta Ekman) som utger sig för att vara Kurt Wresigs son och Dysterkvists yppiga norska dotter Hedvig i Tages osannolika skepnad.

Metadata
Director Tage Danielsson, Lena Nyman, Gösta Ekman, Hans Alfredson
Author
Writer
Budget
IMDb Id tt0243270
Details
Movie Media DVD
Movie Status Available
Movie Rating Not bad
Images