Natural Born Killers

Not rated yet!

Natural Born Killers

19941 h 58 min
Overview

Mickey och Mallory har på kort tid mördat över femtio människor och framställs som superstjärnor i massmedia. De överfaller oskyldiga helt slumpmässigt och lämnar alltid en överlevande så att denne kan berätta för omvärlden. Wayne Gale, reporter för TV programmet "American Mainiacs", följer deras spår. Hans jakt efter sensationer och höga tittarsiffror kommer att få fruktansvärda konsekvenser.

Metadata
Director Oliver Stone
Author
Writer
Budget $34,000,000
IMDb Id tt0110632
Details
Movie Media Other
Movie Status Unvailable
Movie Rating Not rated
Images
No images were imported for this movie.