Star Trek IX: Insurrection

Not rated yet!

Star Trek: Insurrection

19981 h 43 min
Overview

Federationens främsta direktiv har alltid varit att Stjärnflottans expeditioner inte får blanda sig i främmande civilisationers naturliga utveckling. Men nu konfronteras Picard med order som vill bryta mot denna förordning. Om han lyder kommer 600 av de fredliga invånarna på Ba'ku att med våld tvingas lämna sin märkliga hemplanet. Som skäl anges att det skulle ge miljoner möjlighet att tillgodogöra sig planeten Ba'kus sällsamma krafter. Om Picard inte lyder order riskerar han sitt rymdskepp, sin karriär och sitt liv. Men för Picard finns bara ett val. Han måste trotsa Stjärnflottan.... Och leda en revolt för att rädda paradiset.

Metadata
Director Jonathan Frakes
Author
Writer
Budget $70,000,000
IMDb Id tt0120844
Details
Movie Media Blu-ray
Movie Status Available
Movie Rating Not rated
Images
No images were imported for this movie.