The Passion of the Christ

Not rated yet!

The Passion of the Christ

20042 h 07 min
Overview

Handlingen utspelar sig under Jesus sista tolv timmar, från den sista måltiden till korsfästelsen. Efter att ha tagit farväl av sina lärjungar går Jesus för att be i Getsemanes trädgård. Där möter han Judas, som förråder sin forne mästare och utlämnar honom åt ockupationsmaktens soldater. Skådespelarna talar endast arameiska och latin.

Metadata
Director Mel Gibson
Author
Writer
Budget $30,000,000
IMDb Id tt0335345
Details
Movie Media Other
Movie Status Unvailable
Movie Rating Not rated
Images
No images were imported for this movie.